Tillbaka till KinetiCore
Kineticore-icon
Loading your experience...
KinetiCore

BETTER BY DESIGN

Efter år av tester, förfining och fulländande av vår hjälmteknologi, är resultatet Lazers nya patenterade integrationsskydd mot sneda islag. En mer avancerad skyddsteknik byggd för varje cyklist.

Ingenuity Built-In. Not Added On.

Förbättrat islagsskydd

Ingenuity Built-In. Not Added On.
KinetiCore är resultatet av decenniers sökande efter en ny förbättrad teknologi. Det skyddar mot både direkta och sneda islag, tack vare unika EPS-skumblock som kallas kontrollerade deformationszoner. Dessa pressas ihop vid ett islag och absorberar energin som annars skulle ha nått cyklistens hjärna.
Upptäck mer

Bättre ventilation

12%
Upp till 12 % mer effektiv kylning
Alla cyklister behöver luft som passerar genom hjälmen för att hålla huvudet kallt, speciellt i förhållanden som höjer kroppstemperaturen. Eftersom KinetiCore är inbyggt betyder det att hjälmarna är utformade med innovativa ventilationshål som kanaliserar kall luft till baksidan av hjälmen och driver ut varm luft. Detta ökar komforten och ger en ännu behagligare cykeltur.
Upptäck mer

Låg vikt genom integration

23%
Upp till 23% lättare
En lättviktshjälm kan öka såväl komfort som hastighet och aerodynamik. Med fokus på detta ägnade vi flera år åt att reducera mängden plast och EPS-skum som används i konstruktionen och kunde på så vis minska den totala vikten. Det faktum att KinetiCore är integrerad i hjälmen, snarare än tillagd som en extra funktion, bidrar positivt till viktminskingen.
Upptäck mer

Mindre plast

100gr
Materialminskning på upp till 100 gram
KinetiCore är tillverkad med mindre plast än tidigare jämförbara modeller. Vi är engagerade i att hitta sätt att minska vår påverkan på miljön. Genom att undvika extra plast och reducera mängden EPS-skum som behövs, uppnådde vi målet om förbättrad prestanda, samtidigt som vi minskade mängden material som används.
Upptäck mer