UTBYTESGARANTI VID KOLLISION

Kraschat? Byt ut hjälmen!Hjälmens uppgift är att skydda ditt huvud vid en olycka.

Det innebär tyvärr att hjälmen ibland måste offras för att klara uppgiften. Lazer erbjuder 50% rabatt på din nya ersättningshjälm för att du så snabbt som möjligt ska komma upp på sadeln igen. Alla Lazer-hjälmar med ett senare inköpsdatum än 2 år före skadan omfattas av Lazer-programmet med utbytesgaranti vid kollision.

Gällande villkor:

Detta program styrs enligt diskretion för varje enskild Lazer-distributör och kan avbrytas eller ändras när som helst utan föregående meddelande.

Om din hjälm har varit utsatt för en olycka kan den bytas ut till reducerat pris inom 2 år efter inköpsdatum.

En bedömning görs av återförsäljaren eller Lazer-distributören (som alla har erfaren personal som handlägger reklamationer). Ersättningshjälmen är alltid av samma modell som den ursprungliga eller närmast motsvarande om modellen inte längre finns tillgänglig.

Om samma färg inte längre finns tillgänglig får kunden en alternativ färg i den aktuella modellserien.

Lazer rekommenderar återförsäljare att lämna 50% rabatt på aktuellt pris till kund på ersättningshjälmen, men det är inte ett absolut krav.

Länder som deltar i programmet:

Sverige, Norge, Danmark och Finland.

När du vill utnyttja det här erbjudandet kontaktar du din närmaste återförsäljare eller butiken där du köpte hjälmen. Kontaktinformation till din lokala distributör hittar du här: