GROW WITH LAZER

Vi vill att barn ska ha cykelhjälmar som ger optimalt skydd och har en bra passform. Därför har Lazer tagit fram GrowWith Lazer. GrowWith innebär att du kan köpa en Lazer barnhjälm, och när barnet har vuxit ur den så kan du inom två år lämna in den, och därefter få 30% rabatt på en ny, större barnhjälm. 

Så hur fungerar det?

Alla i norden som köper en barnhjälm från Lazer (Bob+, Max+, Pnut KinetiCore, Nutz KinetiCore, Gekko, Lil’ Gekko och Finch) från en auktoriserad återförsäljare kan visa ett inköpsbevis på den gamla hjälmen, så täcker det 30% av kostanden på en ny barnhjälm i en större storlek.