30-DNIOWA GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY LAZER

Z pewnością znajdziesz w naszej ofercie kask i okulary odpowiednie dla siebie. W związku z tym oferujemy 30-dniową 100% gwarancję zwrotu pieniędzy.Jeśli pierwszy wybrany produkt Lazer nie spełni oczekiwań, można wymienić go na inny produkt Lazer lub otrzymać zwrot pieniędzy.Obowiązują następujące warunki:Ta promocja obejmuje kaski i okulary Lazer kupione po 1 września 2018.Jeśli kupione okulary lub kask nie spełniają oczekiwań, można wystąpić o zwrot równowartości ceny zakupu. W tym celu należy zwrócić kask/okulary do sprzedawcy, u którego kupiono kask/okulary, w ciągu 30 dni od daty pierwotnego zakupu, powołując się na „program 30-dniowego zwrotu pieniędzy”.Ten program obejmuje tylko uczestniczących w nim sprzedawców.Po okazaniu oryginału lub kopii dowodu zakupu otrzymasz zwrot odpowiadający wartości zakupów od sprzedawcy lub inny produkt Lazer w tej samej cenie. Uwaga: wyciągi z konta bankowego nie stanowią dowodów zakupu.Nabywca ponosi ewentualne koszty wysyłki związane z zakupem lub zwrotem produktu do sprzedawcy. Firma Lazer nie zwraca kosztów wysyłki/transportu. Dozwolone są maksymalnie 3 zwroty na osobę.Produkty zmodyfikowane lub uszkodzone wskutek czynników zewnętrznych (na przykład w wyniku upadku) są wyłączone z tego programu. Firma Lazer zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia tej promocji jednostronnie, a w przypadku naruszenia niniejszych warunków, do wykluczenia uczestników z tej promocji.Kraje, w których program obowiązuje:Austria, Chiny, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Cypr, Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Izrael, Włochy, Belgia, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, USA, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Urugwaj, Argentyna.Aby rozpocząć procedurę, należy zawsze kontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub sklepem, w którym kupiono kask. Dane kontaktowe lokalnego sprzedawcy można znaleźć tutaj: