Personvernerklæring og vilkår for bruk

Denne erklæringen angir det grunnleggende tankesettet som Lazer Sport NV og deres konsernselskaper (heretter omtalt som «Selskapet») har med hensyn til beskyttelse og behandling av personopplysninger som innhentes gjennom selskapets virksomhet.

1. I sin behandling av personopplysninger vil Selskapet overholde alle gjeldende lover, slik som «Personal Information Protection Act», samt denne erklæringen.
2. Selskapet skal innhente personopplysninger på lovmessige og hederlige måter.
3. Selskapet skal bare bruke personopplysningene etter å ha klarlagt hensikten med bruken, og de skal bare bruke personopplysningene innenfor dette bruksområdet.
4. Selskapet skal ikke utlevere innhentede personopplysninger til tredjeparter, unntatt i tilfeller hvor vedkommende samtykker til dette eller det er i henhold til relevante lovbestemmelser.
5. Selskapet skal behandle personopplysningene på en slik måte at riktigheten av dem sikres, og det skal også sette inn rimelige sikkerhetstiltak for å hindre lekkasje, tap, skade osv. av personopplysningene.
6. Selskapet skal behandle personopplysningene på en egnet måte og sette inn rimelige sikkerhetstiltak når personopplysninger skal brukes i samarbeid med andre konsernselskaper eller forretningspartnere innenfor bruksområdet, eller dersom behandlingen av personopplysninger blir outsourcet.
7. Selskapet skal kunngjøre sine prosedyrer vedrørende forespørsler og anmodninger om utlevering av personopplysninger som selskapet er i besittelse av, og de skal svare raskt og redelig på slike forespørsler.
8. Selskapet skal løpende søke å oppdatere og forbedre sitt system og sin struktur for behandling av personopplysninger, slik at personopplysningene forblir effektivt beskyttet i henhold til fremtidige endringer i lover eller omstendigheter.

MERKNAD OM OPPLYSNINGER INNHENTET VIA NETTSTEDET
Denne personvernerklæringen er laget for å gi deg informasjon om våre praksiser vedrørende innhenting, bruk og utlevering av opplysninger som kan samles inn av Lazer Sport NV og de andre konsernselskapene (hvilket betyr de felles brukerne av personopplysningene, slik det er angitt i paragraf 4(1) og sammen med Lazer Sport NV), heretter omtalt som «Lazer Sport NV». Sørg for å lese hele denne personvernerklæringen og vilkårene for bruk («Vilkårene») som er skrevet her, før du bruker eller sender inn opplysninger til lazersport.com.

1. SAMTYKKE
Ved å bruke lazersport.com samtykker du i vilkårene i denne personvernerklæringen. Når du sender inn opplysninger via lazersport.com, samtykker du i at vi kan innhente, bruke og utlevere disse opplysningene i henhold til denne personvernerklæringen.

2. INNHENTEDE OPPLYSNINGER
PERSONOPPLYSNINGER
Lazer Sport NV bruker rimelige og skikkelige metoder for å innhente dine personopplysninger (det vil si opplysninger om en levende person som vil kunne identifisere personen ved navn, fødselsdato eller andre beskrivelser som er å finne i opplysningene (deriblant opplysninger som vil gi enkel referanse til annen informasjon og dermed kan bidra til å identifisere vedkommende), slik som navn, fødselsdato, e-postadresse, kredittkortopplysninger, frakt- og faktureringsadresse osv.) i den grad det er nødvendig for å gjennomføre formålet som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi innhenter ikke opplysninger om rase, nasjonalitet, slekt, avstamning, religion, politiske synspunkter eller medlemskap i fagforeninger.
AUTOMATISK INNHENTEDE OPPLYSNINGER
Lazer Sport NV henter også automatisk inn IP-adressen og nettstedet du kom via, nettlesertype, domenenavn og hvor ofte du besøker nettstedet. Denne informasjonen er ment å forbedre din opplevelse av lazersport.com. Lazer Sport NV bruker informasjonskapsler for å spore bruksmønstre på lazersport.com og styre visningen av reklamer, samt for å tilby annen funksjonalitet (slik som aldersscreening og «gjenkjenning» av deg for å sørge for raskere innlogging på lazersport.com). Du kan slå av disse informasjonskapslene, men det vil gå utover brukeropplevelsen. Under finner du mer informasjon om informasjonskapsler.

3. HENSIKTEN MED INNHENTING AV OPPLYSNINGER
Lazer Sport NV bruker også øvrige opplysninger enn personopplysningene for å kunne imøtekomme dine forespørsler og forbedre vårt nettsted lazersport.com og innholdet på det i andre henseender som vi finner rimelig og nødvendig. Lazer Sport NV kan fra tid til annen utarbeide rapporter for annonsører, sponsorer, konsernselskaper og leverandører med anonyme, samlede opplysninger om våre brukere og kunder, slik som demografi, alder og informasjon om bruk av nettstedet. Denne informasjonen gjør det mulig for Lazer Sport NV å levere mest mulig relevant(e) innhold og tilbud til våre brukere – for et tettere samarbeid med våre annonsører. Vi inkluderer ingen personopplysninger om noen av brukerne våre i disse rapportene.

Lazer Sport NV bruker personopplysninger bare til de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller andre steder. Lazer Sport NV bruker personopplysninger for å kunne levere informasjon som kundene våre forespør, arrangere spørreundersøkelser eller konkurranser osv., administrere ordre av produkter og tjenester, vise eller sende spesialisert, personspesifikt innhold til brukerne våre, og sende ut nyhetsbrev, post, e-post, kampanjer, spørreundersøkelser og andre oppdateringer, informasjon eller tilbud til brukerne våre. Lazer Sport NV bruker også de innhentede opplysningene til å evaluere og administrere våre produkter og tjenester, oppfylle forespørsler fra kunder, reagere på eventuelle problemer, slik som navigasjonsproblemer på lazersport.com, eller gi tilgang til visse funksjoner, samt for å kartlegge brukertrender for å fastslå hvilke produkter og tjenester som er mest populære blant brukerne våre. Andre bruksområder for personopplysningene er beskrevet på de enkelte nettsidene hvor du legger inn slike personopplysninger. Lazer Sport NV kan kombinere personopplysninger med andre innhentede opplysninger for aktuelle bruksområder, med mindre annet er spesifisert.

4. DELING AV INNHENTEDE OPPLYSNINGER
Lazer Sport NV kan dele dine personopplysninger som følger:

(1) FELLES BRUKERE AV PERSONOPPLYSNINGER
Alle selskaper som jobber for eller med Lazer Sport NV, må følge vår personvernerklæring, og de har ikke tillatelse til å selge eller på annet vis utlevere dine personopplysninger til tredjeparter, unntatt dersom det er autorisert av oss og deg, eller hvis det er tillatt eller påkrevd av loven.
(2) DELTE PERSONOPPLYSNINGER
Dette er navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, yrke og e-postadresse.
(3) BRUKSOMRÅDER FOR DELTE OPPLYSNINGER
Personopplysninger kan deles for å kunne levere informasjon som kundene våre forespør, arrangere spørreundersøkelser eller konkurranser osv., administrere ordre av produkter og tjenester, vise eller sende spesialisert, personspesifikt innhold til brukerne våre, og sende ut nyhetsbrev, post, e-post, kampanjer, spørreundersøkelser og andre oppdateringer, informasjon eller tilbud til brukerne våre.
(4) ADMINISTRATOR AV DELTE PERSONOPPLYSNINGER
Lazer Sport NV
Deling av informasjon som ikke inneholder personopplysninger
Lazer Sport NV deler anonyme, samlede demografiske opplysninger og annen anonym informasjon som innhentes via informasjonskapsler og lignende teknologier, med alle våre distributører, sponsorer, kampanje- og forretningspartnere og deltakende leverandører. Ingen personopplysninger, deriblant kredittkortopplysninger, utleveres til noen av disse tredjepartene ved deling av slik anonym informasjon.

5. UTLEVERING AV INFORMASJON TIL KUNDER
Vi kan sende ut e-posttilbud til brukere eller kunder på vegne av våre forretningspartnere vedrørende bestemte produkter eller tjenester som kan være av interesse, men vi deler da ikke navnet eller e-postadressen din med disse forretningspartnerne. Du kan selvsagt også når som helst melde deg av å motta slike tilbud.
Iblant gir vi deg muligheten til å melde deg på e-posttilbud fra tredjeparter som ikke er tilknyttet oss. Hvis du velger å akseptere et slikt tilbud, vil vi – med ditt samtykke – utlevere dine kontaktopplysninger til denne tredjeparten. Vi råder deg til å sette deg godt inn i personvernpolicyen til slike tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters personvernpolicyer og prosedyrer.
Vær klar over at hvis du frivillig oppgir opplysninger – enten personlige eller andre – på fellesområder på internett, kan disse opplysningene samles inn og brukes av andre. Hvis du for eksempel bruker chat, forumer, oppslagstavler eller meldingstavler, eller hvis du legger ut personopplysninger på nett (slik som e-postadresse), kan det hende du mottar uoppfordrede meldinger fra andre. Vi har ingen kontroll over slik bruk av personopplysningene dine.

6. KREDITTKORTSELSKAPER
Dersom du velger å betale med kredittkort, vil Lazer Sport NV gi kredittkortselskapet ditt alle relevante opplysninger om navn på leverandør, varen(e) som er kjøpt, kjøpsdatoen, totalpris og annen informasjon som er nødvendig for å behandle transaksjonen. Lazer Sport NV vil ikke utlevere øvrige personopplysninger til kredittkortselskapet uten din tillatelse.

7. UTLEVERING TIL TREDJEPARTER
Lazer Sport NV vil ikke utlevere personopplysningene dine til tredjeparter uten ditt samtykke, bortsett fra at Lazer Sport NV forbeholder seg retten til å bruke eller utlevere opplysninger til en tredjepart uten kundens samtykke i følgende situasjoner:
1. (i) Dersom det er påkrevd av lover eller forskrifter.
2. (ii) Dersom Lazer Sport NV anser det som nødvendig for å beskytte og sikre liv, helse eller eiendom (inklusiv lazersport.com).
3. (iii) Dersom Lazer Sport NV anser det som nødvendig av hensyn til folkehelsen eller barns ve og vel.
4. (iv) Dersom Lazer Sport NV anser det som særlig nødvendig for et samarbeid med et offentlig organ eller andre offentlige organisasjoner, eller deres utpekte for utførelse av oppgaver i henhold til lover og forskrifter (deriblant etterforskning av lovbrudd), eller på annet vis anser det som nødvendig av hensyn til offentlighetens interesse.
5. (v) Dersom Lazer Sport NV outsourcer behandlingen av personopplysninger i den grad det kreves for driften av forretningene.

8. PERSONDATAFORESPØRSEL
1. Hver enkelt kunde som kan identifiseres av personopplysningene («Eieren»), kan be Lazer Sport NV om å bli varslet om hensikten med bruken av deres lagrede personopplysninger, slik det fremgår av den belgiske loven om beskyttelse av personopplysninger («Persondataene»), og om utlevering, oppretting, tillegg eller sletting av slike Persondata som Lazer Sport NV har lagret, samt opphør av bruk eller sletting av slike Persondata, eller opphør av utlevering av slike Persondata til tredjeparter (disse forespørslene blir heretter omtalt som «Persondataforespørsel»)
2. Eieren bes om å sende inn en Persondataforespørsel ved å bruke metoden som er angitt på den aktuelle nettsiden hvor Eieren oppga de aktuelle personopplysningene, eller ved å sende inn et skriftlig søknadsskjema som utleveres av Lazer Sport NV. Vi krever et ekspederingsgebyr dersom vi må besvare Eieren i form av en utskrift.
3. Ved persondataforespørsler vil Lazer Sport NV bekrefte identiteten til søkeren og/eller autorisasjonen dersom han/hun er en agent, og dette gjøres med en av følgende metoder:
1. (i) Bekreftelse av Eierens personopplysninger som vi har lagret, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv.
2. (ii) Dokumentasjon som førerkort, pass, ID-kort, forsikringsbevis osv.
3. (iii) Bekreftelse i form av telefonsamtale o.l. til Eieren.
4. (iv) Bekreftelse av fullmakten fra Eieren i tilfelle forespørselen er sendt av Eierens agent. (Agentens autorisasjon blir bekreftet ved å sammenligne fullmakten med sertifikatet eller det registrerte seglet, eller i form av personlig telefonanrop e.l. til Eieren)
5. (v) Andre bekreftelsesmetoder som Lazer Sport NV anser som formålstjenelig.
4. Dersom søkerens identitet er bekreftet i henhold til paragraf (3) over, vil vi besvare Eieren skriftlig, eller på tilsvarende vis som vi og Eieren anser som rimelig, og på følgende måte:
1. (i) Dersom persondataforespørselen gjelder utlevering av Persondata eller varsel om hensikten med bruken av Persondata, sender vi utleveringen eller varselet innen rimelig tid og i rimelig grad.
2. (ii) Dersom persondataforespørselen gjelder oppretting, tillegg eller sletting av Persondata eller varsel om hensikten med bruken av Persondata, vil vi rette opp, legge til eller slette de feilaktige persondataene innen rimelig tid og i rimelig grad.
3. (iii) Dersom persondataforespørselen gjelder opphør av bruk eller sletting av Persondata eller opphør av utlevering av Persondata til tredjeparter, vil vi opphøre bruken av, slette eller avslutte utleveringen til tredjepart(er) innen rimelig tid og i rimelig grad. Merk at dersom vi delvis eller fullstendig avslutter bruken av eller sletter persondataene, eller avslutter utleveringen av persondataene til tredjepart(er), kan det hende vi ikke lenger vil kunne yte tjenestene i henhold til Eierens forventninger.
5. (5) Det kan være at vi ikke kan besvare en Persondataforespørsel dersom:
1. (i) Vi ikke kan bekrefte søkerens identitet eller autorisasjon i henhold til paragraf (3) over.
2. (ii) Søkeren ikke følger prosedyrene som er beskrevet over.
3. (iii) Informasjon som persondataforespørselen gjelder for, ikke faller innenfor definisjonen av Persondata.
4. (iv) Innfrielse av forespørselen utgjør en fare for liv og helse, eiendom eller andre rettigheter eller interesser som Eieren eller en tredjepart har.
5. (v) Innfrielse av forespørselen utgjør en vesentlig trussel mot vår forretningsdrift.
6. (vi) Innfrielse av forespørselen innebærer et brudd på lover og forskrifter.

9. INFORMASJONSKAPSLER
Nettleseren din har mulighet for bruk av såkalte informasjonskapsler. Hvis du aksepterer dem, vil det lagres små mengder data på maskinen din hver gang du besøker et nettsted. Informasjonskapsler inneholder ingen personopplysninger om deg og kan derfor ikke brukes til å identifisere deg personlig. De hjelper oss imidlertid med å kartlegge hvilke av våre funksjoner du liker best. Derfor gjør informasjonskapsler det mulig for oss å tilpasse innholdet etter dine preferanser. Du har muligheten til å akseptere eller avslå bruk av informasjonskapsler via innstillingene i nettleseren. Lazersport.com kan brukes selv om du deaktiverer informasjonskapsler i nettleseren. Merk dog at med informasjonskapsler deaktivert vil noen av de avanserte og tilpassede funksjonene ikke være tilgjengelige for deg.

10. PERSONOPPLYSNINGENES SIKKERHET
Vi bruker Secure Sockets Layer (SSL)-teknologi til kryptering av viktige opplysninger, deriblant kredittkortdata, for å hindre uautorisert tilgang til disse opplysningene når du sender ordre over nettet. Vi implementerer standardiserte bransjepraksiser internt og sammen med våre tjenesteleverandører for å sikre dine personopplysninger, avhengig av hvor sensitive de er, og for å unngå utlevering av slike personopplysninger som ikke er tillatt i henhold til denne personvernerklæringen.
Selv om vi har implementert systemer og prosedyrer for å sikre dataene vi behandler, finnes det ingen sikkerhetsgaranti for overføringer på internett. Lazer Sport NV sine ansatte holdes oppdatert på våre personvernpraksiser gjennom jevnlig kommunikasjon og kursing. Vår policy er å begrense tilgangen til personopplysninger til de Lazer Sport NV-ansatte eller -agentene som har et spesifikt behov for slik tilgang til eller uthenting av disse opplysningene. Vi lagrer data på en rekke ulike serversystemer – i kontrollerte miljøer. For å sørge for sikkerheten foretar vi jevnlig interne gjennomganger av sikkerhetstiltakene våre. Merk at eventuelle personopplysninger du legger ut i chatterom eller på meldingstavler, vil være tilgjengelige for alle. SELV OM LAZER SPORT NV HAR TATT RIMELIGE FORHÅNDSREGLER FOR Å SIKRE PERSONOPPLYSNINGENE VI INNHENTER, KAN IKKE LAZER SPORT NV GARANTERE AT PERSONOPPLYSNINGENE ER KOMPLETT SIKRE, ETTERSOM KOMPLETT SIKKERHET PÅ INTERNETT FOR ØYEBLIKKET IKKE ER MULIG.
I situasjoner hvor vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av vårt nettsted, er du selv ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om ikke å dele slike passord med noen.

11. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Data vi innhenter fra deg, kan bli overført til og lagret på et sted utenfor EØS-området. De kan også bli behandlet av Lazer Sport NV-ansatte eller ansatte hos en av våre leverandører utenfor EØS-området. Slike ansatte kan blant annet jobbe med å prosessere ordren din, behandle betalingsdetaljene dine eller yte ulike kundestøttetjenester. Ved å sende inn dine personopplysninger samtykker du i en slik overføring, lagring og behandling. Lazer Sport NV setter inn alle nødvendige tiltak for å sørge for at dataene dine behandles på en sikker måte og i henhold til denne personvernerklæringen.

12. REKLAME FRA TREDJEPARTER
Reklamen på lazersport.com kan leveres av en av våre reklamepartnere. Våre reklamepartnere kan bruke informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene gjør at reklameserveren kan gjenkjenne datamaskinen din hver gang de sender deg en nettbasert reklame. På denne måten kan reklameserverne samle informasjon om hvor du – eller andre som bruker datamaskinen din – så reklamen deres, og kartlegge hvilke reklamer du har klikket på. Med denne informasjonen kan reklamenettverk målrette sine reklamer og kampanjer ut fra hva de tror vil være mest interessant for deg. Denne personvernerklæringen dekker kun Lazer Sport NVs bruk av informasjonskapsler – ikke eventuelle annonsørers bruk av informasjonskapsler.

13. BARN
På lazersport.com samler vi ikke forsettelig inn personopplysninger fra besøkende som er under tretten (13) år. Vi oppfordrer alle foreldre til å snakke med barna om internettbruk og hvilken informasjon de gir fra seg på nettsteder.

14. ENDRINGER I SELSKAPETS STRUKTUR
Som et ledd i forretningsutviklingen kan det hende vi selger eller overfører visse eiendommer, og selve selskapet, eller deler av det, kan bli solgt, sammenslått eller på annet vis overdratt. Ved slike transaksjoner og endringer i eierskap kan brukerinformasjon, både av den typen som kan identifisere deg personlig og annen informasjon, utgjøre en del av det som overdras. Der det er påkrevd av loven, vil vi varsle berørte brukere om slike overføringer eller overdragelser i henhold til prosedyren for endring av denne personvernerklæringen, slik det er beskrevet under.

15. ENDRING AV VÅR PERSONVERNERKLÆRING
Fra tid til annen kan vi oppdatere denne personvernerklæringen for å beskytte brukerne våre og imøtekomme endringer i omgivelsene. Endringer i vår personvernerklæring trer i kraft fra den datoen de legges ut på lazersport.com, med mindre annet er angitt. Vi anbefaler deg å sjekke personvernerklæringen når du besøker lazersport.com, slik at du er klar over og forstår vår gjeldende policy og erklæring. Dersom vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi forsøke å publisere disse endringene før de trer i kraft. Vi vil ikke gjøre noen tilbakevirkende vesentlige endringer i hvordan vi behandler tidligere innhentede personopplysninger, med mindre du tillater dette, eller med mindre vi er lovmessig forpliktet til å gjøre det. I slike tilfeller vil vi søke å informere registrerte besøkende om de vesentlige endringene i denne personvernerklæringen per e-post.
Kontaktinformasjon for spørsmål eller klager
Kontakt oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager knyttet til denne personvernerklæringen, våre personvernpraksiser eller vår behandling av dine personopplysninger.
Du finner kontaktinformasjon til Lazer Sport NV og de respektive konsernselskapene på lazersport.com.