Brugsvilkår og privatlivspolitik

Denne politik skitserer den grundlæggende filosofi, som Lazer Sport NV såvel som dets koncernvirksomheder (i det følgende benævnt "virksomheden") har med hensyn til beskyttelse og håndtering af personlige oplysninger, der opsamles gennem forretningsaktiviteter.1. Ved håndtering af personlige oplysninger vil virksomheden overholde de punkter, der er angivet i relevant lov, såsom Databeskyttelsesforordningen, samt denne politik.2. Virksomheden indsamler personlige oplysninger på lovlige og fair måder.3. Virksomheden bruger personlige oplysninger efter at have gjort formålet med brugen klart, og bruger kun personlige oplysninger inden for rammerne af formålet.4. Virksomheden vil ikke overgive indsamlede personlige oplysninger til tredjeparter, undtagen i tilfælde, hvor personens samtykke er givet, eller overgivelsen er baseret på juridiske bestemmelser.5. Virksomheden vil håndtere personoplysninger korrekt for at sikre deres nøjagtighed og vil også træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre lækage, tab, beskadigelse, osv. af personlige oplysninger.6. Virksomheden vil håndtere personlige oplysninger på passende vis og træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger, når personlige oplysninger bruges i samarbejde med koncernens virksomheder eller forretningspartnere inden for rammerne af dens formål med brugen, eller hvis håndtering af personlige oplysninger er outsourcet.7. Virksomheden vil annoncere procedurerne vedrørende forespørgsler og anmodninger om frigivelse af personlige oplysninger, som virksomheden besidder, og vil reagere hurtigt og oprigtigt på sådanne anmodninger.8. Virksomheden vil løbende revidere og forbedre sine strukturer og systemer til styring af personlige oplysninger for at beskytte personlige oplysninger effektivt i overensstemmelse med fremtidige ændringer i love eller omstændigheder.MEDDELELSE OM INFORMATION MODTAGET FRA INTERNETSIDENDenne privatlivspolitik skal informere dig om praksis med hensyn til indsamling, brug og videregivelse af oplysninger, der kan indsamles af Lazer Sport NV og koncernens selskaber (hvilket betyder de fælles brugere af personlige oplysninger som defineret i afsnit 4 (1) og sammen med Lazer Sport NV, i det følgende benævnt "Lazer Sport NV". Sørg for at læse hele denne privatlivspolitik samt vilkår og betingelser for brug ("vilkårene"), der er tilgængelige her, inden du bruger eller sender oplysninger til lazersport.com.1. ACCEPTVed at bruge lazersport.com, accepterer du vilkårene i denne privatlivspolitik. Når du indsender oplysninger via lazersport.com, giver du dit samtykke til indsamling, brug og videregivelse af disse oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.2. INDSAMLEDE OPLYSNINGERPERSONLIGE OPLYSNINGERLazer Sport NV bruger rimelige og korrekte midler til at indsamle dine personlige oplysninger (hvilket betyder information om en levende person, der kan identificere det specifikke individ ved navn, fødselsdato eller anden beskrivelse, som findes i disse oplysninger (inkl. oplysninger, der gør det let at krydsreferere til andre oplysninger og derved muliggøre identifikation af den specifikke person) såsom dit navn, din fødselsdato, email-adresse, kreditkortoplysninger, forsendelses- og faktureringsadresse osv.) i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde det anvendelsesformål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi indsamler ikke oplysninger om din race, nationalitet, herkomst, slægt, religion, politiske synspunkter eller fagforeningsmedlemskab.AUTOMATISK INDSAMLEDE OPLYSNINGERLazer Sport NV indsamler også automatisk din IP-adresse og henvisende hjemmesideadresse, browsertype, domænenavn og frekvens af besøg på hjemmesiden. Disse oplysninger er beregnet til at hjælpe med at forbedre din oplevelse på lazersport.com. Lazer Sport NV benytter cookies til at spore brugsmønstre på lazersport.com , til at kontrollere visningen af annoncer samt til andre funktioner (såsom tjek af alder og "genkendelse" af dig for at gøre det hurtigere for dig at logge ind, når du besøger lazersport.com). Du kan slå cookies fra, men det vil påvirke din oplevelse af hjemmesiden. Se flere oplysninger om cookies herunder.3. FORMÅL MED BRUG AF INDSAMLEDE OPLYSNINGERLazer Sport NV bruger andre oplysninger end personlige oplysninger, som du afgiver, for at kunne opfylde dine anmodninger og forbedre lazersport.com og det materiale, der findes dér, samt til andre formål, som vi finder rimelige og nødvendige. Lazer Sport NV kan fra tid til anden producere rapporter til annoncører, sponsorer, koncernvirksomheder og leverandører, der indeholder anonyme indsamlede oplysninger om vores brugere og kunder, såsom demografiske oplysninger, aldersgrupper og online benyttelse. Disse oplysninger giver Lazer Sport NV mulighed for at levere mest relevante indhold og tilbud for vores brugere i samarbejde med annoncører. Vi indeholder ikke nogen form for personlige oplysninger i disse rapporter.Lazer Sport NV benytter kun personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik eller tilsvarende. Lazer Sport NV benytter personlige oplysninger for at kunne levere specifikke oplysninger, som kunderne anmoder om, foretage undersøgelser eller konkurrencer osv., administrere bestillinger på produkter eller tjenester, vise eller sende tilpasset, personliggjort indhold til vores brugere og sende nyhedsbreve, post, e-mails, artikler, reklamemateriale, undersøgelser og andre nyheder, information eller tilbud til vores brugere. Lazer Sport NV bruger også indsamlede oplysninger til at evaluere og administrere vores produkter og tjenester, imødekomme anmodninger fra kunder, reagere på eventuelle problemer i fremtiden, såsom vanskeligheder med at navigere på lazersport.com eller at få adgang til bestemte funktioner samt til at måle brugertrends for at bestemme hvilke produkter og tjenester, der er mest populære blandt brugerne. Andre anvendelser af personlige oplysninger er beskrevet på individuelle webside, hvor du kan afgive dine personlige oplysninger. Lazer Sport NV kan kombinere personlige oplysninger med andre indsamlede oplysninger for at bruge dem, medmindre andet er angivet.4. DELING AF INDSAMLEDE OPLYSNINGERLazer Sport NV kan dele dine personlig oplysninger som følger:(1) SAMARBEJDENDE BRUGERE AF PERSONLIG OPLYSNINGERAlle virksomheder, der arbejder for og med Lazer Sport NV, skal overholde vores privatlivspolitik og har ikke tilladelse til at sælge eller på anden måde videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter, undtagen hvis godkendt af os og dig, eller hvis tilladt eller krævet af loven.(2) DELTE PERSONLIGE DATADit navn, adresse, telefonnummer, køn, fødselsdato, erhverv og email-adresse.(3) FORMÅL MED DELTE OPLYSNINGERPersonlige oplysninger deles for at samarbejdende brugere kan levere specifikke oplysninger, som kunderne anmoder om, foretage undersøgelser eller konkurrencer osv., administrere bestillinger på produkter eller tjenester, vise eller sende tilpasset, personliggjort indhold til vores brugere og sende nyhedsbreve, post, e-mails, artikler, reklamemateriale, undersøgelser og andre nyheder, information eller tilbud til vores brugere.(4) ANSVARLIG FOR DELTE PERSONLIGE OPLYSNINGERLazer Sport NVDeling af oplysninger, der ikke indeholder personlige oplysningerLazer Sport NV deler anonyme, sammenlagte, demografiske oplysninger samt anonyme oplysninger opnået fra cookies og lignende teknologier med alle vores distributører, vores sponsorer, markedsførings- og forretningspartnere og deltagende leverandører. Ingen personlige oplysninger, såsom kreditkortoplysninger, videregives til nogen af disse tredjeparter ved deling af sådanne anonyme oplysninger.5. LEVERING AF OPLYSNINGER TIL KUNDERVi kan evt. sende tilbud via e-mail til brugere eller kunder på vegne af vores forretningspartnere om et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, der kan være af interesse for dig, uden at dele dit navn eller din email-adresse med eller fortælle dit navn eller din email-adresse til disse forretningspartnere. Du kan selvfølgelig fravælge at modtage disse tilbud til enhver tid.Somme tider giver vi dig mulighed for at tilmelde dig modtagelse af tilbud via e-mail fra tredjeparter, der ikke er tilknyttet os. Hvis du beslutter at acceptere disse tilbud, giver vi efter dit samtykke dine kontaktoplysninger til tredjeparten. Vi opfordrer dig til nøje at gennemgå disse virksomheders privatlivspolitikker. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters privatlivspolitikker eller -procedurer.Bemærk, at hvis du frivilligt afgiver oplysninger, personlige eller af anden art, i et offentligt tilgængeligt område online, kan disse oplysninger indsamles og bruges af andre. Hvis du fx bruger chat, fora, fora eller bulletin boards eller message boards, eller hvis du slår personlige oplysninger (såsom din e-mail-adresse) op online, kan du modtage uopfordrede beskeder fra andre. Vi har ingen kontrol over denne form for brug af dine personlige oplysninger.6. KREDITKORTVIRKSOMHEDERHvis du vælger at handle med kreditkort, vil Lazer Sport NV levere alle relevante oplysninger om sælgers navn, købte vare(r), købsdato, samlede pris og andre oplysninger, der er nødvendige for at behandle transaktionen, til dit kreditkortselskab. Lazer Sport NV vil ikke ellers give personlige oplysninger til dit kreditkortselskab uden din tilladelse.7. VIDEREGIVELSE TIL TREDJEPARTERLazer Sport NV vil ikke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter uden dit samtykke; dog forbeholder Lazer Sport NV sig retten til at bruge eller videregive oplysninger uden kundens samtykke til en tredjepart under følgende omstændigheder:1. (i) Hvis det kræves af lovgivning eller regler;2. (ii) Hvis Lazer Sport NV finder det nødvendigt for at beskytte eller sikre menneskeliv, legemer eller aktiver (inkl. lazersport.com);3. (iii) Hvis Lazer Sport NV finder det særligt nødvendigt for at forbedre folkesundheden eller berige børns velfærd;4. (iv) Hvis Lazer Sport NV finder det særligt nødvendigt af hensyn til samarbejdet med et myndigheder eller anden offentlig organisation eller deres repræsentant for at kunne overholde lovgivning og forskrifter (herunder efterforskning af lovovertrædelser) eller på anden måde finder det særligt nødvendigt af hensyn til offentlighedens interesse;5. (v) Hvis Lazer Sport NV outsourcer håndteringen af personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at drive sin forretning.8. ANMODNING OM PERSONLIGE OPLYSNINGER1. Den individuelle kunde, der kan identificeres af de personlige oplysninger ("ejeren"), kan anmode Lazer Sport NV om at få oplyst formålet med brugen af personoplysningerne, som defineret i den belgiske lov om beskyttelse af personlige oplysninger ("personoplysningerne") opsamlede fra ejeren, videregivelse af personoplysninger i Lazer Sport NVs besiddelse, rettelse, tilføjelse til eller sletning af indholdet af personoplysningerne, ophør med brug eller sletning af personoplysninger eller ophør med levering af personoplysninger til tredjeparter (en sådan anmodning omtales her samlet som "personoplysningsanmodning" ).2. Ejeren bedes indsende en personoplysningsanmodning ved hjælp af den metode, der er beskrevet på den respektive side af webstedet, hvor ejeren registrerede de personlige oplysninger eller ved at indsende et skriftligt ansøgningsskema fra Lazer Sport NV. Der opkræves et behandlingsgebyr, hvis vi bliver bedt om at levere en papirkopi af vores svar til ejeren.3. I tilfælde af en personoplysningsanmodning bekræfter Lazer Sport NV ansøgerens og/eller myndighedens identitet, hvis han/hun handler som agent, på en af følgende måder:1. (i) Bekræftelse af ejerens personlige oplysninger i vores besiddelse, såsom navn, adresse, telefonnummer, email-adresse osv.2. (ii) ID-dokumentation som fx kørekort, pas, opholdstilladelse, sygesikringsbevis mv.3. (iii) Bekræftelse i form af personligt telefonopkald mv. til ejeren.4. (iv) I tilfælde af ansøgning fra en agent for ejeren kræves bekræftelse af fuldmagt fra ejeren. (Agentens mandat vil blive bekræftet ved, at fuldmagten stemmer overens med ejerens dokumentation eller ved personligt telefonopkald mv. til ejeren)5. (v) Anden bekræftelsesmetode, som Lazer Sport NV finder passende.4. Hvis ansøgerens identitet kan bekræftes i henhold til afsnit (3) ovenfor, svarer vi skriftligt – eller på andre måder som ejeren og vi anser det for rimeligt – på følgende måde:1. (i) Hvis personoplysningsanmodningen handler om videregivelse af personoplysninger eller meddelelse om formålet med brugen af personoplysninger, vil vi videregive eller meddele inden for en rimelig tidsramme og i et rimeligt omfang.2. (ii) Hvis personoplysningsanmodningen handler om rettelse af, tilføjelse til eller sletning af personoplysninger på grund af fejl i indholdet af personoplysningerne, vil vi rette, tilføje eller slette de forkerte personoplysninger inden for en rimelig tidsramme og i rimeligt omfang.3. (iii) Hvis personoplysningsanmodningen handler om sletning eller ophør med brug af personoplysninger eller stop for videregivelse af personoplysninger til tredjeparter, vil vi slette eller ophøre med at bruge eller videregive inden for en rimelig tidsramme og i et rimeligt omfang. Bemærk, at hvis vi helt eller delvist sletter eller ophører med at bruge de personlige oplysninger eller ophører med videregivelsen af de personlige oplysninger til tredjeparter, vil vi muligvis ikke være i stand til at levere tjenester, der opfylder ejerens krav.5. (5) Vi kan muligvis ikke svare på en personoplysningsanmodning, hvis:1. (i) Vi ikke kan bekræfte ansøgerens identitet eller mandat i henhold til afsnit (3) ovenfor;2. (ii) Ansøgeren ikke følger procedurerne beskrevet ovenfor;3. (iii) Oplysningerne, som personoplysningsanmodningen handler om, ikke falder inden for definitionen på personoplysninger;4. (iv) Opfyldelse af anmodningen formodes at kunne forårsage skade på ejeren eller en tredjeparts liv, krop, aktiver eller andre rettigheder eller interesser;5. (v) Opfyldelse af anmodningen formodes at kunne medføre væsentlig hindring for driften af vores forretning;6. (vi) Opfyldelse af anmodningen udgør en overtrædelse af lovgivning og regler.9. COOKIESDin webbrowser tilbyder såkaldte "cookies", som, hvis du tillader brugen af dem, gemmer små mængder data på din computer, når du besøger et websted. Cookies indeholder ikke nogen personlige oplysninger om dig og kan derfor ikke bruges til at identificere dig personligt. Men cookies hjælper os med at holde øje med, hvilke af vores funktioner du bedst kan lide. Derfor giver cookies os mulighed for at tilpasse vores indhold efter dine præferencer. Du kan acceptere eller afvise cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Lazersport.com kan stadig ses, selvom du deaktiverer cookiefunktionen i din browser. Hvis du deaktiverer cookies, vil visse avancerede og personligt tilpassede funktioner dog ikke være tilgængelige for dig.10. SIKKERHED FOR PERSONLIGE OPLYSNINGERVi benytter teknologien Secure Sockets Layer (SSL) til at kryptere vigtige oplysninger, såsom dine kreditkortdata, i vores indsats for at forhindre uautoriseret adgang, når dine ordrer sende via internettet. Vi overholder branchens standardpraksis internt samt med vores tjenesteudbydere for at opretholde dine personlige oplysningers sikkerhed afhængigt af følsomhed og for at undgå den videregivelse af personlige oplysninger, der ikke er tilladt i henhold til denne privatlivspolitik.Selvom vi benytter systemer og procedurer til at sikre de data, vi behandler, kan man aldrig garantere sikkerhed under internetoverførsler. Medarbejderne hos Lazer Sport NV oplyses om vores praksis omring privatliv gennem løbende kommunikation og uddannelse. Det er vores politik at begrænse adgangen til personlige oplysninger til de af Lazer Sport NVs medarbejdere eller agenter, som har et specifikt behov for at få adgang til eller hente oplysningerne. Vi gemmer data på flere systemer i kontrollerede miljøer. For at opretholde sikkerheden gennemfører vi regelmæssigt interne kontroller af vores sikkerhedsforanstaltninger. Bemærk dog, at alle personlige oplysninger, du sender i chatrum eller på message boards, er tilgængelige for alle. LAZER SPORT NV HAR TAGET KOMMERCIELT RIMELIGE FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONLIGE OPLYSNINGER, MEN LAZER SPORT NV KAN IKKE FULDT UD GARANTERE SIKKERHED FOR PERSONOPLYSNINGER, FOR KOMPLET SIKKERHED EKSISTERER IKKE PÅ INTERNETTET.Hvis vi har givet dig (eller du har valgt) en adgangskode, der giver dig adgang til bestemte dele af vores websted, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode hemmelig. Vi beder dig om ikke at dele en adgangskode med nogen.11 OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGERDe oplysninger, vi indsamler fra dig, kan blive overført til og gemt på et sted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). De kan også blive behandlet af medarbejdere, der arbejder uden for EØS for Lazer Sport NV eller for en af vores leverandører. Disse medarbejdere kan blandt andet beskæftige sig med behandlingen af din ordre og/eller dine betalingsoplysninger og levering af assisterende tjenester. Ved at indsende dine personlige oplysninger accepterer du denne overførsel, lagring og/eller behandling. Lazer Sport NV vil tage alle med rimelighed nødvendige skridt for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.12 TREDJEPARTSANNONCERAnnoncer, der vises på lazersport.comkan blive leveret til brugerne af os eller en af vores reklamepartnere. Vores reklamepartnere vil muligvis placere cookies. Disse cookies gør det muligt for annonceserveren at genkende din computer, hver gang den viser dig en online-annonce. Dermed kan annonceservere samle oplysninger om, hvor du eller andre, der bruger din computer, så deres annoncer og om hvilke annoncer, der bliver klikket på. Vha. oplysninger kan et annoncenetværk levere målrettede reklamer, som de mener vil være mest interessante for dig. Denne privatlivspolitik dækker kun Lazer Sport NVs brug af cookies og dækker ikke brugen af cookies fra nogen annoncørers side.13. BØRNVi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger via lazersport.com om besøgende, der er yngre end tretten (13) år. Vi opfordrer forældre til at tale med deres børn om deres brug af internettet og de oplysninger, de afgiver på hjemmesider.14. ÆNDRINGER I VIRKSOMHEDSSTRUKTURI forbindelse med udviklingen af vores forretning kan vi eventuelt sælge eller overføre visse aktiver, og selve virksomheden eller dele heraf kan sælges, fusioneres eller på anden måde overføres. Ved sådanne transaktioner eller ændringer i ejerskabet kan brugeroplysninger, hvad enten de er personligt identificerbare eller ikke, udgøre et af de overførte aktiver. Hvis det kræves af lovgivningen, vil vi underrette de berørte brugere om sådan overførsel eller tildeling i overensstemmelse med de nedenfor beskrevne procedurer for ændring af denne privatlivspolitik.15. ÆNDRINGER AF VORES PRIVATLIVSPOLITIKVi vil lejlighedsvis opdatere denne privatlivspolitik efter behov for at beskytte vores brugere og for at imødekomme ændringer i omgivelserne. Ændringer i vores privatlivspolitik anses for at være effektive fra datoen for offentliggørelsen på lazersport.com med mindre vi melder andet ud. Vi anbefaler, at du læser privatlivsspolitikken, når du besøger lazersport.com for at være sikker på, at du er opmærksom på og forstår vores aktuelle politik. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne privatlivsspolitik, bestræber vi os på at offentliggøre sådanne ændringer tydeligt inden de implementeres. Vi foretager ingen ændringer med tilbagevirkende kraft af, hvordan vi håndterer tidligere indsamlede personlige oplysninger, medmindre du tillader os at gøre det, eller medmindre vi er juridisk forpligtet til at gøre det, og i et sådant tilfælde vil vi forsøge at informere registrerede besøgende om væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik via e-mail.Kontaktoplysninger til spørgsmål eller klager.Kontakt os hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager angående denne privatlivspolitik , vores praksis omkring fortrolighed eller vores behandling af dine personlige oplysninger.Du kan finde kontaktoplysninger til Lazer Sport NV og de respektive koncernvirksomheder på lazersport.com